Revisionspligt eller ej?

Fravalg af revision?

Virksomheder kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

  • balancesum på 4 mio. kr.
  • nettoomsætning på 8 mio. kr. og
  • gns. antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Nystiftede virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser.

Ligeledes kan virksomheder fravælge revision allerede ved stiftelsen.

Link til Erhvervsstyrelsens information herom.

Anbefaling herfra

Der er flere spørgsmål I bør besvare før I kan tage stilling til om hvorvidt I bør fravælge revisionen. 

  • Forventer Jeres bankinstitut et revideret regnskab?
  • Forventer Jeres kunder eller leverandører et revideret regnskab?
  • Forventer Jeres ejerkreds et revideret regnskab?

Hvis I kan svare "Nej" til alle ovenstående spørgsmål vil vi anbefale at fravælge revisionen.

I stedet vil vi dog anbefale ligeledes at sikre at I selv eller dem der udarbejder Jeres bogføring/regnskab har den fornødne erfaring og kompetence forhen I fravælger revisionen.

Hos os har vi både stor erfaring og kompetence til at hjælpe Jer med både bogholderiet samt opstilling af Jeres årsregnskab.

I kan læse mere om, hvem vi er her.